واکنش

تازه با واکنش آشنا شدین ؟ دوست دارین عضو بشین ؟ تشریف ببرین منو ثبت نامم کن

واکنش

تازه با واکنش آشنا شدین ؟ دوست دارین عضو بشین ؟ تشریف ببرین منو ثبت نامم کن

واکنش

سلام
به علت حضور افراد در سن های مختلف خیلی ساده به سوالات پاسخ دهید

نکته : پس از اشتراک گذاشتن سوال ۱۰ ، هر کاربری که حداقل به ۳ سؤال پاسخ نداده باشد ، صفحه ش حدف خواهد شد

نکته : افرادی که امروز با این وبلاگ آشنا شدند ، اقدام به پاسخ گویی در صفحات کاربران نکنند ، از طریق ثبت نامم کن اقدام کنند

بایگانی

(Personal page Maryam ( modiriyat

Tuesday, 12 September 2017، 11:40 PM

Age : 24

۱ : اخاذی مالی از احساسات مردم 

اظهار بینوایی در اتوبوس یا هر مکان عمومی دیگه ، شیوه جدیدی برای تن پروان به شمار میره ، اگر مردم بر احساسات شان غلبه نکنند و به این افراد کمک کنند ، جفایی است به خانواده هایی که قشر ضعیف جامعه هستند اما آبرومند زندگی می کنند ، گدایی یا بینوایی کار سختی نیست 

۲ : جوگیری کمک مالی 

من کاملأ با درد و دل کردن با فامیل و دوست و آشنا مخالف هستم ، برای اینکه شنونده فکر می کنه چون درد و دل ما رو شنیده موظف به کمک هست به خاطر همین تو آمپاسم میره و ممکن بی مهابا وعده کمک بده بعد نتونه آبروش در مقابل ما بره ، حتی الامکان رو کسی حساب باز نکنیم بهتره ، ریشه جوگیری مالی ، احساسی است 

۳ : قسم دروغ 

افرادی که مدام قسم می خورند ، باید بهشون شک کرد ، وگرنه کسی که کارش درست باشه نیازی به قسم خوردن نداره ، کسی که ته چاه باشه مدام چنگ به خشت و سیمان می زنه 

۴ : بی اعتمادی 

مطمئنأ عصبانی خواهم شد ولی سعی می کنم در اولین فرصت که میدونم موقعیت درستی هم هست با شخصی که هک یا گوشیمو چک کرده تنهایی صحبت خواهم کرد و ازش خواهم پرسید چه چیزی در من مشکوک بوده ؟ 

۵ : حاضر جوابی 

من کمی به گفت و گو صلح آمیز می پردازم ولی متوجه بشم که داره بهم بی احترامی یا توهین میشه ، سکوت اختیار می کنم تا بحث تموم شه 


  • Maryam mariyana