واکنش

تازه با واکنش آشنا شدین ؟ دوست دارین عضو بشین ؟ تشریف ببرین منو ثبت نامم کن

واکنش

تازه با واکنش آشنا شدین ؟ دوست دارین عضو بشین ؟ تشریف ببرین منو ثبت نامم کن

واکنش

سلام
به علت حضور افراد در سن های مختلف خیلی ساده به سوالات پاسخ دهید

نکته : پس از اشتراک گذاشتن سوال ۱۰ ، هر کاربری که حداقل به ۳ سؤال پاسخ نداده باشد ، صفحه ش حدف خواهد شد

نکته : افرادی که امروز با این وبلاگ آشنا شدند ، اقدام به پاسخ گویی در صفحات کاربران نکنند ، از طریق ثبت نامم کن اقدام کنند

بایگانی

اخاذی مالی از احساسات مردم (ثبت ۱۱ واکنش )

۱ :  افرادی سودجو با تحریک احساسات مردم  و اظهار بینوایی و همسر معلول دست به اخاذی می زنند ، در برخورد با این افراد باید چه واکنشی داشته باشیم ؟ 

جو گیری کمک مالی  ( ثبت ۷ واکنش )

۲ : بسیاری از افراد بر اثر قرار گرفتن در جریان مشگلات مالی دیگران وعده کمک مالی می دهند و روز موعد هیچ خبری از آن ها نمی شود ، در مقابل چنین افرادی باید چه واکنشی داشته باشیم ؟ 

قسم دروغ ( ثبت ۵ واکنش ) 

۳ : تکه کلام بعضی از افراد قسم هست و در بعضی از مواقع به وضوح مشخص که برای پیش بردن کارشان قسم دروغ می خورند ، در مقابل این افراد باید چه واکنشی داشته باشیم ؟‌ 

بی اعتمادی ( ثبت۴ واکنش ) 

۴ : اگر متوجه شدیم تلگرام ما توسط یکی از اعضای خانواده ( همسر یا برادر و خواهر )  هک یا در نبود ما چک می شود ، چه واکنشی داشته باشیم ؟ 

حاضر جوابی ( ثبت ۴ واکنش ) 

۵ :  بعضی از مواقع با کوچکتر از خودمان بحث مان می شود و وی به بگو مگو و توهین می پردازد ، در چنین مواقعی چه واکنشی داشته باشیم ؟ 

۶ : توهین ( ثبت ۲ واکنش )

در بعضی از مواقع پیش می آید که فردی از روی نفرت یا کینه نامشخص با ما ، شروع به توهین و بی احترامی می کند در چنین مواقعی چه واکنشی داشته باشیم ؟‌

  • 17/08/26
  • Maryam mariyana